Τηλεφωνική λήψη παραγγελιών και διεκπεραίωση πωλήσεων Business to Business

Όχι απλά ένα ακόμα

call center Τηλεγραμματεία - Υπηρεσίες Γραμματεία από απόσταση

Εξειδικευμένη υπηρεσία για starup ή μεγάλες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες αποστέλλουν σε καθημερινή βάση προϊόντα σε καταστήματα-πελάτες.

Οργανώστε τον χρόνο στο γραφείο σας και αναθέστε τη λήψη παραγγελιών και διεκπεραίωση πωλήσεων σε εμάς. Είναι η ιδανική λύση, για τις επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν προσωπικό - όμως αυτό δεν επαρκεί για να το αξιοποιήσουν σωστά σε αυτόν τον τομέα - πόσο μάλλον για τις επιχειρήσεις με μικρό όγκο υπαλλήλων.

Τι είναι η τηλεφωνική λήψη παραγγελιών Β2Β; 

Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – όπως έχετε υποδείξει - η εκπαιδευμένη (απο εσάς) εξειδικευμένη γραμματέας, αναλαμβάνει τις εξερχόμενες κλήσεις προς τους πελάτες σας. Με ευγένεια και επαγγελματισμό, καταγράφει τις παραγγελίες σε online εφαρμογή ώστε να ενημερώνει άμεσα, εσάς καθώς και το αρμόδιο τμήμα.

Με αυτόν τον τρόπο, οργανώνεται η λήψη παραγγελιών της ημέρας, της επιχείρησής σας. Η γραμματέας, φροντίζει για την αδιάκοπη και ομαλή λειτουργία αυτών, καθώς και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών σας.

Το πρόγραμμα λήψης παραγγελιών Β2Β είναι online, οπότε έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε από το κινητό σας, το tablet ή τον υπολογιστή σας, με την εφαρμογή που διαχειρίζεται η γραμματέας, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τις παραγγελίες αντικαθιστώντας το άγχος της απουσίας σας με αίσθηση ελευθερίας και ασφάλειας.  

Ιδανική λύση για εσάς!!!

Αφού διαβάζετε αυτές τις γραμμές, σημαίνει ότι είστε κοντά στο να πάρετε την απόφαση να αποκτήσετε την Παραγγελιοληψία Β2Β. Στείλτε τα στοιχεία σας στην επικοινωνία και αποκτήστε την καινοτόμο υπηρεσία.

Πως λειτουργεί η τηλεφωνική λήψη παραγγελιών Β2Β;

Διαχείριση Παραγγελιοληψίας από την τηλεγραμματεία.

   1. Ορίζετε εσείς ώρες και ημέρες παραγγελιοληψίας των προϊόντων σας.
   2. Η τηλεγραμματέας ακολουθεί το πρόγραμμα που της έχετε υποδείξει και καλεί τους πελάτες σας συγκεντρώνοντας την παραγγελία.
   3. Η παραγγελιοληψία πραγματοποιείται από τις τηλεγραμματείς εντός 12ώρου ή σε συγκεκριμένο χρόνο που επιθυμείτε.
   4. Οι παραγγελίες αποστέλλονται στο γραφείο σας αναλυτικά, είτε μέσω email είτε μέσω fax ή ακόμα και τηλεφωνικά.
   5. Το πρόγραμμα καταγραφής των παραγγελιών είναι online ώστε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την διαδικασία αυτή.
   6. Το παραπάνω πρόγραμμα θα δημιουργηθεί από την προσωπική γραμματέα που θα αναλάβει το έργο ή τις προσωπικές γραμματείς αν επιθυμείτε μεγάλο όγκο εξερχομένων κλήσεων.