Τηλεφωνικές Πωλήσεις / Προωθήσεις

Υπηρεσίες Προωθητικών Ενεργειών

Η εταιρεία Τηλε-Οργάνωση, με στόχο την τηλεφωνική κάλυψη και αποδεικνύοντας έμπρακτα την πολυετή εμπειρία αλλά και την αξιοπιστία στις εταιρικές υπηρεσίες που παρέχει, προσφέρει τα κάτωθι:

  1. Τηλεφωνική προώθηση σε  πιθανούς πελάτες/μελλοντικούς συνεργάτες σας. Η λίστα είτε είναι δική σας είτε την ετοιμάζουμε εμείς.
  2. Καταγραφή e-mail των πιθανών πελατών προς αποστολή newsletter αποκλειστικά από την εταιρεία σας.
  3. Το πρόγραμμα καταγραφής των κλήσεων είναι online ώστε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την διαδικασία της τηλεφωνικής πώλησης-προώθησης.
  4. Το παραπάνω πρόγραμμα θα δημιουργηθεί από την προσωπική γραμματέα που θα αναλάβει το έργο ή τις προσωπικές γραμματείς αν επιθυμείτε άμεσα μεγάλο όγκο εξερχομένων.
  5. Συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο των ραντεβού κατόπιν συνεννόησης μαζί σας κατ’ υπόδειξής σας.
  6. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία επιτυχίας των κλήσεων αποστέλλονται καθημερινά στο email σας.