Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Γραμματειακή Υποστήριξη - Τηλεγραμματεία

Προσωπική Τηλεγραμματέας 

Τηλεγραμματεία - Γραμματεία από Απόσταση Αθήνα Θεσσαλονίκη

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία που σας παρέχει 12ωρη γραμματειακή υποστήριξη με τη βοήθεια των μοναδικών συστημάτων 4ης γενιάς που παρέχει η tileOrganosi.

Η tileOrganosi σας βοηθάει να μειώσετε τα κόστη στην επιχείρησή σας, να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και να αυξήσετε τους πελάτες σας. 

Η tileOrganosi παρέχει σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις γραμματειακή υποστήριξη εξ' αποστάσεως - ευρέως γνωστό το αντικείμενο ως τηλεγραμματεία. Διαφοροποιούμαστε στο χώρο της τηλεγραμματείας παρέχοντας μόνο Εξειδικευμένο Προσωπικό ανά ειδικότητα. Δύο γραμματείς, εξυπηρετούν την επιχείρησή σας με αλλαγή βάρδιας 09:00 - 15:00 & 15:00 - 21:00.

Η tileOrganosi είναι η μοναδική εταιρεία που παρέχει αυτή τη προσωποποιημένη τηλεγραμματεία με απώτερο σκοπό την δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης μεταξύ της τηλεγραμματέως και των πελατών σας. Ο πελάτης σας όταν καλεί στο γραφείο σας θα επικοινωνεί και θα τον εξυπηρετεί η συγκεκριμένη τηλεγραμματέας. Η σχέση αυτή δημιουργεί εξοικείωση, εμπιστοσύνη και ορθή εξυπηρέτηση των πελατών σας. 

Πως Λειτουργεί η προσωποποιημένη τηλεγραμματεία;

Πριν από κάθε συνεργασία συμπληρώνει ο επιχειρηματίας - αναλυτικά - το ερωτηματολόγιο συνεργασίας, ώστε να εκπαιδεύσει τη προσωπική τηλεγραμματέα όπως θα εκπαίδευε μια γραμματέα που θα εργαζόταν μέσα στο χώρο του. Η σωστή εκπαίδευση της προσωπικής τηλεγραμματέως είναι η βασική προϋπόθεση για την έναρξη μιας εύρυθμης και αποδοτικής συνεργασίας. 

Κάνοντας εκτροπή το σταθερό τηλέφωνό σας, σε ένα νούμερο που σας παρέχουμε χωρίς χρέωση για εσάς,της δικής σας γεωγραφικής θέσης, η προσωπική τηλεγραμματέας απαντά με την επωνυμία σας και εξυπηρετεί τον πελάτη σας, σα να ήταν στον χώρο σας. Καταχωρεί αναλυτικά την κλήση ή κλείνει τα ραντεβού της επιχείρησης. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις εργασίες της προσωπικής σας τηλεγραμματέας, μέσω ειδικών εφαρμογών. Μπορείτε να ενημερώνετε τη προσωπική τηλεγραμματέα σας ώστε να διευθετεί εργασίες προς ενημέρωση των πελατών σας εφόσον χρειαστεί. Άμεσα η προσωπική τηλεγραμματέας ενημερώνει τον πελάτη σας και αυτόματα σας ενημερώνει για την  ολοκλήρωση της εργασίας που της αναθέσατε. Η τεχνολογία μέσω των ειδικών εφαρμογών καθώς και τα συστήματα 4ης γενιάς, που παρέχει η tileOrganosi ελαχιστοποιεί την απόσταση μεταξύ εσάς και του πελάτη.  

 Η προσωποποιημένη τηλεγραμματεία είναι διαθέσιμη 09:00  - 21:00 καθημερινά καθώς και Σάββατο 09:00 - 13:00.  Είναι στη δική σας ευχέρεια να χρησιμοποιείτε τη προσωπική σας τηλεγραμματεία καθ όλη διάρκεια του ωραρίου του γραφείου σας είτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την υπηρεσία όταν εσείς επιθυμείτε.