Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διερμηνέας  εξ αποστάσεως

Πρωτοπορούμε και φέρνουμε τους πελάτες του εξωτερικού κοντά σας! Με την online προσωπική διερμηνέα (Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας) πραγματοποιείτε το ραντεβού με τον πελάτη σας χωρίς να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα και χωρίς να χρεωθείτε έξοδα μεταφοράς της διερμηνέως/του διερμηνέα.

Παρέχουμε μόνο διερμηνείς που έχουν εκτελέσει διερμηνείες σε κοινοβούλιο και με εμπειρία ετών! Σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε μια online προσωπική διερμηνέα (Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας) είτε όταν ο πελάτης σας είναι ήδη στον χώρο σας είτε εξ αποστάσεως. Η Διερμηνέας, σας αποστέλλει ένα Link στο mail σας καθώς και στο email του πελάτη σας.

Σε ένα τριπλό παραθυρικό περιβάλλον, σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιείται το προγραμματισμένο ραντεβού με βιντεοκλήση.

Η διερμηνέας, μεταφράζει τον διάλογο που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, από Ελληνικά σε Αγγλικά ή Γαλλικά και το αντίστροφο σε εσάς και τον πελάτη σας.