Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δακτυλογραφήσεις & Απομαγνητοφωνήσεις & Μεταφράσεις

Παρέχουμε τη δυνατότητα απομαγνητοφώνησης οποιουδήποτε ηχητικού κειμένου είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα με απόλυτη ακρίβεια.  Η παράδοση των αρχείων γίνεται στους προσυμφωνημένους χρόνους και με τη μορφή του κειμένου που εσείς θα μας υποδείξετε.

Αναλαμβάνουμε Απομαγνητοφωνήσεις:

- Συνεδρίων

- Συνεντεύξεων

- Πρακτικών συνελεύσεων (ΔΕΚΟ , ΟΤΑ, Δημοτικά Συμβούλια,Σύλλογοι)

- Αφηγήσεων

- Ομιλιών

- Κάθε είδους ηχητικού αρχείου (ακόμα και σε μορφή DVD ή κασέτας )

- Στα ελληνικά και στα αγγλικά με απόλυτη ακρίβεια.

- Απλή δακτυλογράφηση λογοτεχνικού ή επιστημονικού (π.χ. με ιατρική ή νομική ορολογία) κειμένου

- Δακτυλογράφηση και επιμέλεια (γραμματικός, συντακτικός και ορθογραφικός έλεγχος) λογοτεχνικού κειμένου

- Δακτυλογράφηση και επιμέλεια (γραμματικός & συντακτικός έλεγχος) επιστημονικού κειμένου

- Απλή δακτυλογράφηση κειμένου στα αγγλικά  

- Δακτυλογράφηση και επιμέλεια (γραμματικός & συντακτικός έλεγχος) επιστημονικού ή λογοτεχνικού κειμένου στα αγγλικά

- Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά σε ελληνικά 

- Δημιουργία, επεξεργασία και διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και συστατικής επιστολής